یکعدد قوری نقاشی و آب طلا کاری شده ، قدیمی و آنتیک

850,000 تومان