یکعدد قوری نقاشی و آب طلا کاری شده ، قدیمی و آنتیک

725,000 تومان