گلدان کریستال چک ، ارتفاع 10 سانتیمتر

120,000 تومان