گلدان قاجاری آبی رنگ بینظیر عینا مطابق تصاویر

1,450,000 تومان