کیسه توتون فرشی به ابعاد 20 در 18 سانتیمتر

کیسه توتون از جنس فرش دستبافت

ابعاد 20 در 18 سانتیمتر