کاسه و قوری کهنه و قدیمی ( جلاله الملک فیصل الثانی المعظم )

2,650,000 تومان