کاسه و قوری کهنه و قدیمی ( جلاله الملک فیصل الثانی المعظم )

3,450,000 تومان