چوب لباسی پنج شاخه

چوب لباسی پنج شاخه

صدف کاری شده

ابعاد : 21 در 15 سانتیمتر