چوب تعلیم خاردار خوش دست ، آنتیک

ابعاد : 40 سانتیمتر