چهار عدد مجسمه برنزی برنجی بودا ، آنتیک و زیبا

1,400,000 تومان

وزن چهار عدد جمعا  1 کیلو و 120 گرم