چهار عدد قاشق چوبی قدیمی ، آنتیک

چهار عدد قاشق چوبی قدیمی

بسیار زیبا آنتیک