چهار عدد سکه یک دلاری طلایی آمریکا با تصویر سومین رئیس جمهور توماس جفرسون، کلکسیونی