پنج فنجان شش نعلبکی قوری و قندان طلایی ، سفارش ایران

700,000 تومان

عینا مطابق تصاویر

دو فنجان لب پر شده