نقاشی پشت شیشه ( بزم زنانه )

ابعاد . 40 در 29 سانتیمتر