نقاشی آبرنگ استاد ارجمندنیا : 1345 ، کهنه و آنتیک

4,450,000 تومان

نقاشی آبرنگ

اثر استاد ارجمندنیا بتاریخ  1345

ابعاد : بدونه قاب   20 در 30  سانتیمتر

با قاب     40  در 50  سانتیمتر