میوه خوری کریستال دو رنگ ، عینا مطابق تصاویر

عینا مطابق تصاویر

کاملا نو استفاده نشده

بدون جعبه