یک عدد ساعت بشکل مجسمه گربه با استند جای یاد داشت ( کوارتز ) ، کلکسیونی

احتیاج به باطری دارد .  هنوز دارای باطری اوایه میباشد

ارتفاع :  8 سانتیمتر