مجسمه چوبی بانوی کاسه به سر

3,850,000 تومان

محسمه چوبی

بانوی کاسه بسر

دست ساز از چوب یک تکه

قد : 45 سانتیمتر