مجسمه پیرمرد درحال تلفن برنده لاتاری ، آنتیک ، ساخت ژاپن

620,000 تومان

نوع جنس : چینی