مجسمه فرشته قو سوار

70,000 تومان

مجسمه

فرشته قو سوار

جنس : از مواد بسیار سخت نظیر سنگ یا ؟