مجسمه عروس و داماد ، زیبا بینظیر ( نمکدان) وآنتیک

مجسمه عروس و داماد

سرامیکی

بینظیر