مجسمه بودا نماد ثروت و فرزندان

545,000 تومان

ارتفاع 20 سانتیمتر
عینا مطابق تصاویر