مجسمه برنز سرخپوست ، آنتیک ، تاریخ و امضاء دار

210,000 تومان

ارتفاع :  10 سانتیمتر