مجسمه ، فرشته دو قلو

مجسمه  فرشته دوقلو

قد مجسمه  6 سانتیمتر

جنس از مواد خیلی سخت