قوری هشت ضلعی پاسارگاد ،آنتیک زیبا و بینظیر

620,000 تومان

قوری هشت ضلعی

ساخت کارخانه توس  ایران