قلمدان قدیمی و کهنه سه رخ ، کنده کاری و منقش به گل و گیاه

قلمدان قدیمی ، آنتیک

کنده کاری شده و منقش به تصاویر گل و گیاه

ابعاد : 23 در 4 سانتیمتر