قطعات ( سوکت ، کانکتور ، فیش ، فیوز ، هیت سینک )

تعدادی قطعات از قبیل

سوکت

فیش

سوییچ

هیت سینک و ……..