قاب خاتم نقاشی مینیاتور: خانواده روستایی ،آنتیک کهنه و امضاء دار

فاب خاتم و نقاشی مینیاتور

روستایی و صحرا

ابعاد قاب : 33  در  18 سانتیمتر

ابعاد نقاشی : 22  در  7  سانتیمتر

امضادار : نعمت الهی