قاب آئینه چوبی کشویی کنده کاری شده به گل و گیاه ، آنتیک

قاب آئینه چوبی ، کشویی

بسیار قدیمی و آنتیک

کنده کاری و منقش به تصاویر گل و گیاه

ابعاد : 12 سانتیمتر  در 20 سانتیمتر