فنجان نعلبکی چایخوری نقش دار آلمانی ، کلکسیونی

870,000 تومان