فنجان نعلبکی قهوه خوری صورتی گلدار زیبا و آنتیک ، مارک دار و کلکسیونی