فنجان نعلبکی قهوه خوری زیبا

95,000 تومان

فنجان نعلبکی جور نیستند

نعلبکی از جنس فلز میباشد