یک جفت صندلی خاتم قاجاری ، آنتیک قدیمی و زیبا

28,500,000 تومان

صندلی خاتم

یک جفت

تعمیری . بسیار قدیمی