شش عدد مجسمه زیبای سربازان ، ساخت ایتالیایی

شش عدد مجسمه زیبای سربازان ساخت ایتالیایی

آنتیک ، رنگ آمیزی توسط دست

آبعاد : 20 سانتیمتر

پایه سنگ گرانیت ، مجسمه از جنس مواد سخت

ساخت کمپانی ایتالیایی بنام  : fontanini