شش عدد فنجان نعلبکی قهوه خوری آب طلاکاری شده ژاپنی ، Gold Plated Yamasen

کاملا نو و استفاده نشده

عینا مطابق تصاویر

بدونه جعبه