شش سری تمبر یادبود رضا شاه پهلوی کبیر بنیانگذار ایران نو ( با ارزش های 2 ریالی بی کلاه و 1 ریالی با کلاه )