سیستم صوتی (PIONEER) بدونه Speaker

سیستم صوتی PIONEER

آمپلی فایر مدل   SA-708

پخش صوت اتو ریورز مدل  CT – F750

رادیو  دو موج  FM و AM مدل TX – 7500

  •  پخش صوت احتیاج به سرویس دارد . بدلیل اینکه حدود 10 سال از آن استفاده نشده
  • سیستم فوق بدونه بلند گو ارائه میگردد