یک عدد فنجان نعلبکی گل قرمز نقش طلایی

180,000 تومان

ایراد دارد : داخل فنجان ترک مویی دارد