سکه 5 ریالی جمهوری اسلامی ضرب 1376 ، تعداد 57 عدد

140,000 تومان