سه قطعه اسکناس رضا و محمدرضا شاه پهلوی و بارگاهی نایاب

120,000 تومان

عینا مطابق تصاویر