سه عدد گلدان فیروزه ایی نقش برجسته آب طلاکاری شده ساخت ایتالیا

3,500,000 تومان

ارتفاع گلدان بزرگ  42 سانتیمتر

ارتفاع گلدان کوپک 26 سانتیمتر