سه عدد نیم دلاری آمریکا ضرب 1776- 1976 با تصویر جان اف کندی ، نایاب

165,000 تومان

عینا مطابق تصاویر
پشت یکی از سکه ها کمی لک دارد