سه عدد مجسمه دست ساز ساخت motif ترکیه در قالب ارکستر محلی

750,000 تومان

ارتفاع : 9 سانتیمتر