سه عدد فنجان تک ، پوسته پیازی ، نقاشی شده

245,000 تومان