سه عدد ساعت رومیزی طلایی ، فانتزی و بینظیر

آکبند و دارای باطری کارخانه را دارا میباشد

عمر باطری ها سپری شده و باید تعویض گردند