سه اسکناس 10 و 5 و 1 لیر سوریه چاپ سالهای 1944 و1977و 1967 ، نایاب و کلکسیونی

280,000 تومان

عینا مطابق تصاویر