سماور ذغالی ، طرح ماهی

سماور دغالی ،  طرح ماهی

در مورد  ساخت ایرانی و خارجی آن  شک دارم

بسیار زیبا و دکوراتیو

کیفیت عینا مطابق تصاویر

گنجایش آب حدود  دو و نیم لیتر

اندازه : طول  40 سانت و دور شکم ماهی  44 سانتیمتر

زیر شکم ماهی نشتی دارد لذا احتیاج به تعمیر دارد من بهنوان دکوری بیش از 40 سال از آن استفاده میکردم