دیوار معبد از جنس چوب

835,000 تومان

طرح دیواره معبد

از جنس چوب یک پارچه کنده کتری شده

آنتیک

ابعاد :  30 سانتیمتر  در  20  سانتیمتر