دیس و شش عدد پیش دستی طلایی باواریا آلمان , عینا مطابق تصاویر

3,200,000 تومان

قطر دیس 31 و قطر پیش دستی  20 سانتیمتر است