دو عدد پارچ پای سماور آنتیک نقاشی شده طرح میناکاری ، زیبا