دو عدد نقاشی مینییاتور روی صدف استخوانی ، زیبا نفیس و آنتیک

240,000 تومان