دو عدد مجسمه ساخت موناکو ، زیبا و کلاسیک

گرو ارکستر ساخت کشور موناکو

کلاسیک و زیبا